Relacja ze spotkania z podkomisarz Beatą Dulewicz z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz z psychologiem policyjnym komisarzem Michałem Dębińskim z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

image_pdfimage_print

19.09.2023 r. odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w ramach grupy wsparcia spotkanie z podkomisarz Beatą Dulewicz z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz z psychologiem policyjnym komisarzem Michałem Dębińskim z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W wydarzeniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego i instytucjonalnego Powiatu Krakowskiego.

Tematyką spotkania były zachowania samobójcze i depresja, występujące wśród dzieci i młodzieży. Psycholog omówił przyczyny i specyficzne symptomy chęci zrobienia sobie krzywdy, sposoby pomocy młodym ludziom, profilaktyki i miejsca szukania pomocy. Szczególnie wnoszące dla uczestników były wskazówki dotyczące tego, jak mówić do podopiecznych, by realnie im pomóc, jakich sformułowań unikać. W dalszej części miała miejsce prelekcja pani Beaty Dulewicz, która omówiła uzależnienia występujące wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków, dopalaczy. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, jakie sygnały powinny być dla nich niepokojące, na co zwracać szczególną uwagę oraz, korzystając z „Walizki edukacyjnej”, mogli zapoznać się z wyglądem substancji psychoaktywnych czy stosowanych przy ich używaniu akcesoriów.

Spotkanie, zorganizowane przez koordynatorkę rodzinnej pieczy zastępczej, było więc nie tylko możliwością do integracji opiekunów dzieci przebywających w pieczy, ale i okazją do zdobycia cennej wiedzy i zadania nurtujących pytań praktykom. W czasie dorastania podopieczni borykają się z różnego rodzaju problemami, dlatego ważne jest dla nas, by i w takim zakresie wspierać rodziny zastępcze.

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter