Konkurs na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

image_pdfimage_print

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pieczy zastępczej tj. prowadzenie w latach 2023-2025 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Załączniki do pobrania:

Link do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter