Aktualności

image_pdfimage_print
Więcej

2024-02-14

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

więcej
Więcej

2024-01-29

Ogłoszenie Starosty Krakowskiego

więcej
Więcej

2023-12-28

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowych.

więcej
Więcej

2023-12-22

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

więcej
Więcej

2023-12-21

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2024.

więcej
Więcej

2023-12-01

Przystąpienie Powiatu Krakowskiego w roku 2023 do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

więcej
Więcej

2023-11-22

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – Aktualizacja.

więcej
Więcej

2023-11-13

Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026

więcej

2023-11-13

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla DPS)

więcej
Więcej

2023-11-13

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla PCPR)

więcej
Więcej

2023-11-13

Przystąpienie Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

więcej

2023-11-07

Dotacja celowa na prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS.

więcej
Więcej

2023-10-31

Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka na rok 2024

więcej

2023-10-27

2 listopada 2023 – Informacja

więcej
Więcej

2023-10-03

Dotacja celowa z budżetu Państwa dla DPS w Konarach

więcej
Więcej

2023-09-28

Unieważnienie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz

więcej

2023-09-25

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

więcej
Więcej

2023-09-25

Relacja ze spotkania z podkomisarz Beatą Dulewicz z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz z psychologiem policyjnym komisarzem Michałem Dębińskim z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

więcej
Więcej

2023-09-20

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

więcej
Więcej

2023-09-18

Spotkanie online „Siła porozumienia. Jak komunikować się z dzieckiem z pieczy zastępczej?” 26.09.2023 r

więcej