Aktualności

image_pdfimage_print
Więcej

2023-08-28

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – SEKRETARZ

więcej
Więcej

2023-07-25

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w roku 2023

więcej
Więcej

2023-07-07

Projekt – Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy.

więcej
Obrazek

2023-07-07

Webinar „O traumie i wczesnym rozwoju dziecka” 10.07.2023 r

więcej

2023-07-03

Spotkanie online „Jak wspierać rozwój psychoseksualny dziecka?” 11.07.2023 r. 

więcej
Więcej

2023-06-16

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2023 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2023-06-14

Spotkanie online „Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki traumatyzujące dzieci oddane do pieczy zastępczej” 20.06.2023 r. 

więcej
Więcej

2023-06-14

Zaproszenie na Piknik

więcej
Więcej

2023-06-12

Webinar „Rodzina i ekrany. Jak zadbać o dobrostan dziecka w ekranowych czasach” 16.06.2023 r. 

więcej
Obrazek

2023-05-26

Uchwała nr 137/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, w części dotyczącej zadania nr 1.

więcej
Więcej

2023-05-26

Uchwała Nr 136/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powierzenia realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2023-05-26

Uchwała nr 135/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2023

więcej
Więcej

2023-05-19

Spotkanie grupy wsparcia w dn. 30.05.2023

więcej
Więcej

2023-05-19

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert i zleceniu realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej.

więcej
Więcej

2023-05-16

Spotkanie on-line „Tożsamość płciowa dzieci i młodzieży – jak pomagać, by nie szkodzić?” 18.05.2023 r. 

więcej
Więcej

2023-04-20

Spotkanie online 25.04.2023 dla rodziców zastępczych „Kontakty z rodziną biologiczną dziecka w pieczy zastępczej” 

więcej
Więcej

2023-04-14

Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

więcej

2023-04-14

Konkurs na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

więcej
Więcej

2023-03-20

Zaproszenie na grupę wsparcia

więcej

2023-03-20

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – INSPEKTOR

więcej