Aktualności 2020

image_pdfimage_print

2020-12-31

PROJEKT – „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”,

więcej
Więcej

2020-12-31

KOMUNIKAT – składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON – AKTUALIZACJA

więcej

2020-12-11

KOMUNIKAT – składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

więcej

2020-12-02

KOMUNIKAT DOT. PROGRAMU MODUŁ III

więcej
Więcej

2020-11-12

PRZETARG: Dostawa notebooków z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych

więcej
Więcej

2020-11-04

INFORMACJA DOT. PROGRAMU „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

więcej
Więcej

2020-10-28

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

więcej
Więcej

2020-10-28

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

więcej
Więcej

2020-10-09

Bezpłatny kurs baristyczny i warsztaty dla młodzieży

więcej
Więcej

2020-09-17

Kursy Hakersi – bezpłatne zajęcia online

więcej
Więcej

2020-08-03

PRZETARG – dostawa notebooków

więcej
Więcej

2020-07-23

Procedury dot. realizacji MODUŁ III

więcej
Więcej

2020-07-14

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2020 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2020-07-09

„Dobry Start” dla dzieci z pieczy zastępczej w Powiecie Krakowskim

więcej
Więcej

2020-06-16

Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

więcej
Więcej

2020-05-27

Zostań rodziną zastępczą !

więcej
Więcej

2020-05-27

Zostań wolontariuszem w rodzinie zastępczej!

więcej
Więcej

2020-04-22

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III

więcej
Więcej

2020-04-16

KOMUNIKAT

więcej

2020-03-25

Infolinia dla Seniorów

więcej