Aktualności 2019

image_pdfimage_print
Więcej

2019-11-15

Relacja za szkolenia PCPR z dnia 05.11.2019

więcej
Więcej

2019-10-31

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

więcej
Więcej

2019-10-22

Zaproszenie do udziału w Grupie Wsparcia dla rodzin zastępczych z Powiatu Krakowskiego.

więcej

2019-10-15

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar A

więcej
Obrazek

2019-10-15

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – nie dotyczy osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2019-10-10

Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł II 2019r.

więcej
Więcej

2019-10-10

Zajęcia klubowe w WTZ

więcej
Więcej

2019-10-07

Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

więcej
Więcej

2019-09-06

Wycieczka dla rodzin zastępczych

więcej

2019-08-28

Ważna Informacja

więcej
Więcej

2019-08-23

Szkolenia dla rodzin zastępczych pracowników RDD

więcej
Więcej

2019-07-31

Świadczenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej.

więcej
Więcej

2019-06-28

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2019-06-11

Zaproszenie na piknik

więcej
Więcej

2019-05-31

„Małe granty”

więcej

2019-05-30

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – nie dotyczy osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2019-05-29

Szkolenie dla pracowników RDD „Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”

więcej
Więcej

2019-05-29

Zaproszenie na grupę wsparcia

więcej
Więcej

2019-05-15

Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!

więcej
Obrazek

2019-05-13

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – „MANIA PRACOWANIA V”

więcej