Ogłoszenia 2022

image_pdfimage_print

2022-12-01

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” na rok 2023

więcej

2022-12-01

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Domów Pomocy Społecznej

więcej
Więcej

2022-11-25

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia

więcej

2022-11-16

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

więcej
Więcej

2022-11-03

Sport, kultura, rekreacja i turystyka na rok 2023

więcej
Więcej

2022-10-24

OGŁOSZENIE O NABORZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

więcej

2022-10-17

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

więcej
Więcej

2022-10-12

Rodziny zastępcze poszukiwane !

więcej

2022-10-12

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu ?

więcej
Więcej

2022-10-12

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

więcej
Więcej

2022-10-03

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.

więcej
Więcej

2022-10-03

Zostań rodziną zastępczą

więcej

2022-09-29

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

więcej
Więcej

2022-09-23

Ogłoszenie o konsultacjach i ustalenia szczegółowych zasad konsultowania projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

więcej
Więcej

2022-07-06

Poradnictwo prawne

więcej

2022-06-23

Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie usług opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej

więcej
Więcej

2022-06-22

Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy

więcej
Więcej

2022-06-22

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

więcej

2022-06-10

Centrum Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

więcej
Więcej

2022-05-24

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury „rozeznania rynku” na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego

więcej