Ogłoszenia 2021

image_pdfimage_print

2021-12-21

Informacja dot. składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022

więcej
Więcej

2021-12-20

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

więcej
Więcej

2021-12-16

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – na rok 2022

więcej

2021-12-10

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2022

więcej
Więcej

2021-11-15

Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

więcej
Więcej

2021-09-17

Małe Granty

więcej
Więcej

2021-09-08

Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

więcej
Więcej

2021-08-27

Konsultacje społeczne

więcej

2021-08-24

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

więcej
Więcej

2021-08-23

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi korepetycji.

więcej

2021-08-12

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi korepetycji.

więcej

2021-08-12

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi poradnictwa prawnego.

więcej

2021-08-12

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych.

więcej

2021-08-12

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi terapeuty uzależnień.

więcej
Więcej

2021-08-09

Uchwała nr 275/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2021-07-01

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

więcej
Więcej

2021-06-29

Uchwała nr 231/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2021

więcej
Obrazek

2021-06-29

Uchwała Nr 232/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2021-05-21

Uchwała Nr 169/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2021 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej
Więcej

2021-05-17

Uchwała nr 162/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2021

więcej