Aktualności 2023

image_pdfimage_print
Więcej

2023-11-22

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – Aktualizacja.

więcej
Więcej

2023-11-13

Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026

więcej

2023-11-13

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla DPS)

więcej
Więcej

2023-11-13

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla PCPR)

więcej
Więcej

2023-11-13

Przystąpienie Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

więcej

2023-11-07

Dotacja celowa na prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS.

więcej
Więcej

2023-10-31

Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka na rok 2024

więcej

2023-10-27

2 listopada 2023 – Informacja

więcej
Więcej

2023-10-03

Dotacja celowa z budżetu Państwa dla DPS w Konarach

więcej
Więcej

2023-09-28

Unieważnienie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz

więcej

2023-09-25

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

więcej
Więcej

2023-09-20

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

więcej

2023-09-08

Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

więcej

2023-09-08

Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

więcej
Więcej

2023-08-28

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – SEKRETARZ

więcej
Więcej

2023-07-25

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w roku 2023

więcej
Więcej

2023-06-16

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2023 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2023-06-14

Zaproszenie na Piknik

więcej
Obrazek

2023-05-26

Uchwała nr 137/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, w części dotyczącej zadania nr 1.

więcej
Więcej

2023-05-26

Uchwała Nr 136/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powierzenia realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej