Ogłoszenia

image_pdfimage_print
Więcej

2020-05-27

Zostań wolontariuszem w rodzinie zastępczej!

więcej
Więcej

2020-05-19

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

więcej
Więcej

2020-05-04

Poszukiwani Wolontariusze

więcej
Więcej

2020-04-16

KOMUNIKAT

więcej
Więcej

2020-03-20

Wsparcie psychologiczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

więcej
Więcej

2020-03-16

UWAGA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

więcej
Więcej

2020-03-15

KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR !

więcej

2020-03-13

Uchwała Nr 65/20 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 marca 2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj.: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie

więcej
Więcej

2020-02-14

Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj.: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej

2020-01-24

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu – „Moja Mała Ojczyzna”

więcej

2019-12-30

Uchwała Nr 296/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i zlecenia zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku

więcej
Więcej

2019-12-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie usług pocztowych.

więcej

2019-12-23

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku – aktualne procedury

więcej

2019-12-23

Uchwała Nr 287/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie składania projektów do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych w 2020 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej
Więcej

2019-12-23

Uchwała Nr 286/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2020 roku

więcej
Więcej

2019-12-20

Uchwała Nr 288/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 262/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

więcej
Obrazek

2019-12-16

ZP-271- 1-1/19 Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej
Więcej

2019-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2019-11-28

Uchwała Nr 274/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pieczy zastępczej tj. prowadzenie w latach 2020-2021 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej
Więcej

2019-11-18

Uchwała Nr 262/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

więcej