Ogłoszenia

image_pdfimage_print
Więcej

2019-03-04

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

więcej

2019-02-07

Informacja o wynikach naboru – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – stanowisko: Radca Prawny

więcej

2019-01-22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: RADCA PRAWNY

więcej

2018-12-27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie usług pocztowych

więcej

2018-12-19

ZP-271-1-1/18 – Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej

2018-12-11

Ogłoszenie o zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2018-12-10

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2019r.

więcej

2018-12-10

Uchwała Nr 283 / 2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie składania projektów do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych w 2019 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

2018-12-10

Uchwała Nr 282 / 2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2019 roku

więcej

2018-08-23

Uchwała Nr 214/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim.

więcej