Ogłoszenia

image_pdfimage_print
Więcej

2023-05-26

Uchwała nr 135/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2023

więcej
Więcej

2023-05-19

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert i zleceniu realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej.

więcej
Więcej

2023-04-24

Uchwała Nr 101/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej

2023-04-21

Uchwała Nr 100/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej

2023-04-14

Konkurs na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

więcej

2023-03-20

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – INSPEKTOR

więcej
Więcej

2023-03-20

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – REFERENT

więcej
Więcej

2023-03-06

Całodobowa Opieka Wytchnieniowa

więcej
Więcej

2023-02-23

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

więcej

2023-02-22

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

więcej
Więcej

2023-01-07

Opieka wytchnioniowa w roku 2023

więcej

2022-12-01

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” na rok 2023

więcej

2022-12-01

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Domów Pomocy Społecznej

więcej
Więcej

2022-11-25

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia

więcej

2022-11-16

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

więcej
Więcej

2022-11-03

Sport, kultura, rekreacja i turystyka na rok 2023

więcej
Więcej

2022-10-24

OGŁOSZENIE O NABORZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

więcej

2022-10-17

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

więcej
Więcej

2022-10-12

Rodziny zastępcze poszukiwane !

więcej

2022-10-12

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu ?

więcej